در ایام عید هم در خدمت شما هستیم،

در تعطیلات عید دندانپزشکی باز است

کلینیک دندانپزشکی دکتر نابغ در تعطیلات عید هم باز است

فعالیت کلینیک در روزهای عید برای آسودگی خاطر شما پا برجاست

در سهروردی شمالی کلینیک دکتر نابغ آماده خدمات رسانی به شما دوستان عزیز هستیم.