روکش دیجیتال ایمپلنت

قیمت

قیمت بیمار بالای 60 سال

فول زیرکونیا(تمام سرامیک)کره ای

7,900,000

7,200,000

فول زیرکونیا(تمام سرامیک)سوییسی

13,000,000

11,700,000

فول زیرکونیا(تمام سرامیک)آمریکایی

14,000,000

12,600,000

فول زیرکونیا(تمام سرامیک)

7,000,000

6,300,000

فول زیرکونیا(تمام فلزی)

7,900,000

7,200,000

نام برند ایمپلنت

مبلغ قابل پرداخت زمان اسکن دیجیتال

مبلغ قابل پرداخت زمان اسکن دیجیتال برای بیمار بالای 60 سال

مدت زمان اتصال به استخوان فک

درجه بندی

ایمپلنت کره ای

15,000,000

10,500,000

6-8 هفته


++A

ایمپلنت سوئیسی اشترومن

25,000,000

20,000,000

10 هفته


++A

ایمپلنت آمریکایی(زیمر)

25,000,000

20,000,000

12-16 هفته


++A

ایمپلنت المانی

18,600,000


10 هفته


++A